ENERGIEDIJK

DUURZAAM

MONUMENT

ZONNEDIJK

PROEFOPSTELLING

ZOUT-ZOET

 
Afgelopen twee jaar ligt de besluitvorming over de toekomst van de Afsluitdijk bij de politiek. Financiële middelen bepalen wat er de komende jaren met de dijk gebeurt. Duurzaamheid en innovatie zijn daarmee naar de achtergrond verschoven.

De dag van duurzaamheid, 11-11-11, is het moment om de Afsluitdijk als icoon van duurzame waterkering op internationaal niveau op de kaart te zetten. Door krachten te bundelen, door het verbinden van duurzaamheidkennis en -initiatieven, door van elkaar te leren en elkaar te inspireren en door samenwerking het ook te realiseren. Laten we de politiek verrassen!

» WIE DOET MEE?